U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om aan te geven dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht kunt u tevens gebruik maken van het http://www.zonnebrillen.com/klantenservice/retourneren/ voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Je kunt voor de herroeping ook gebruik maken van de “picklijst” die je bij de bestelling hebt ontvangen, schrijf hierop groot “retour; geld terug”, en stuur deze dan binnen 30 dagen samen met het product dat je retourneert naar ons terug.

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

We verzoeken je de producten voor zover redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking te retourneren.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

U dient de producten onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. Verpak het artikel die je terugstuurt zorgvuldig zodat deze niet beschadigen tijdens de verzending.

De kosten en het risico van de retourzending zijn voor jou. Wij adviseren het pakje aangetekend te verzenden, zodat je zending verzekerd is. Wij adviseren je het bonnetje met de Track&Trace-code te bewaren tot wij de ontvangst van je retour hebben bevestigd

Vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact met ons op.

Je kunt mailen naar service@zonnebrillen.com of bellen naar 071-7370074. Wij zijn op alle werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 22.00 uur.